Bestuur

Het bestuur van de Wapser Gemeenschap is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Harm Jan Barelds harmjanvolvo600@hotmail.com

Secretaris: Miranda Kaauw secretaris@wapsergemeenschap.nl

Penningmeester: Bert Middag  fam.middag@hetnet.nl

Leden:

Nadie Bolding nadiebolding@gmail.com

Folkert Geertsma Folkert-klaas@hotmail.com

Bianca vd Weij bianca_vdweij@live.nl